Kiralama Koşulları

Araç Kiralama Sözleşmesi'nin imzalanması suretiyle, Şirketimizden yapılacak araç kiralamaları, KİRACI bakımından borçlandırıcı işlemlerdir. Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkındaki Mevzuat hükümlerine tabi değildir. Sözleşme menfaatinize aykırı olabilecek ve tarafınıza yükümlülükler getiren hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu'nun Genel işlem Şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Sözleşme hakkında bilgi sahibi olmanız, menfaatinize aykırı olabilecek ve tarafınıza yükümlülükler getiren hükümleri öğrenmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Sözleşme ile ilgili hukuki destek alabilirsiniz. Sözleşmede yer alan ve aleyhinize olabilecek bazı hükümler aşağıda özetlenmiştir. Lütfen iş bu ön bilgilendirme formu ile yetinmeyerek sözleşmeyi dikkatlice inceleyiniz:


Sözleşmede kiralayacağınız aracın bilgileri, kiralama süresi, kiralama bedeli iade tarihi gibi bilgiler yer almakta olup bu bilgilerin isteklerinize uygun olduğundan emin olunuz.

Sözleşmede kiralama esnasında ayrıca bedelini ödeyerek satın alabileceğiniz sigorta teminatları hakkında ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır. Satın aldığınız teminatın neleri içerdiğinden ve bunun isteğinize uygun olduğundan emin olunuz.

Kiralama sırasında bildireceğiniz kredi kartınızdan depozito, kiralama bedeli veya diğer yükümlülükleriniz nedeni ile mail order yoluyla para çekilmesine muvafakat ettiğiniz sözleşmede yer almaktadır.

Sözleşme, kiraladığınız aracı Karayolları Trafik Kanunu'na ve sair kanun ve mevzuata uygun kullanmanız gerektiği, kiralama süresi boyunca işleten sıfatının tarafıma ait olacağı, meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile 3. kişilere veya mallarına verilebilecek hasar ve zararlardan bizzat sorumlu olduğunuza dair hükümler içermekte olup aleyhinize sonuçlar doğurabilecektir.

Aracı kira süresi sonunda iade etmediğiniz takdirde Emniyeti suistimal suçunu oluşturacaktır.

Sözleşmede, KİRALAYAN'ın herhangi bir nedenle 3. kişilere bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde tarafınıza rücu edebileceği düzenlenmiş olup aleyhinizedir.

Tarafınızdan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı KİRALAYAN'ın araç/araçları trafikten men veya müsadere edilir veya kayıtları üzerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulursa derhal iadesini veya şerhlerin kaldırılmasını sağlama yükümlülüğü tarafıma aittir. Bu halde kiralayanın hakları sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.

Aracın teslim alınması, iadesi sırasında yapılacak işlemler, araç nezdinizde bulunduğu sürece ve teslimden sonra uymanız gereken kurallar sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.

Araç nezdinizde bulunduğu sürece köprü, tünel otoyol geçiş ücretleri, trafik cezaları vs. tüm ücret, ceza vs.'den tarafınız sorumlu olup KİRALAYAN'ın herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde tarafınıza rücu koşulları ve cezai şart sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize olabilir.

Aracın teslim edilen ve teslim alınan akaryakıt seviyeleri ile ilgili bilgiler tutanaklarda yer almakta olup teslim alındığından eksik yakıt ile iade edilmesi halinde KİRALAYAN’ın hakları sözleşmede yer almaktadır.

Kiralama ile ilgili faturalandırmanın tarafınızın beyanı ile farklı bir kişi / tüzel kişi adına yapılması halinde dahi KİRACI olarak sorumluluğunuzun devam ettiğini ve faturanın adınıza olmadığı itirazında bulunamayacağınıza dair hüküm sözleşmede yer almakta olup aleyhinize olabilir.

Kiralanan aracın arızalanması, kullanıcı hatası, bir kazaya karışması, çalınması, emniyeti suistimal halinde yapmanız gereken işlemler, kurallar ve yükümlülükleriniz sözleşmede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sözleşmenin bu hükümleri aleyhinize olabilir. Dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz.

Tarafınızdan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı KİRALAYAN'ın araç/araçları trafikten men veya müsadere edilir veya kayıtları üzerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulursa derhal iadesini veya şerhlerin kaldırılmasını sağlama yükümlülüğü tarafıma aittir. Bu halde kiralayanın hakları sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.

KİRALAYAN'ın herhangi bir nedenle tarafınıza rücu ettiği hallerde akdi faizin ticari reeskont faizin %50 fazlası olduğu, ayrıca %25 cezai şart kararlaştırıldığı, manevi tazminat talep edilebileceği ile ilgili hükümler sözleşmede yer almakta olup aleyhinizedir.
Sözleşmede KİRALAYAN'ın her tür belgelerinin HMK'da düzenlenen senet niteliğinde olduğu herhangi bir uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğu sözleşmede yer almakta olup, aleyhinize olabilir.
whatsapp gsm
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et